Zboží můžete vrátit do 30 dnů

 • Máte právo odstoupit od kupní smlouvy do 30 dnů ode dne obdržení zboží a to bez udání důvodu
 • Přesto budeme rádi, když nám řeknete, proč zboží vracíte, abychom to mohli na příště vylepšit.

Nejdříve nám dejte vědět, až pak zašlete zboží

 • Prosíme Vás, abyste nás nejprve kontaktovali a domluvili s námi detaily vrácení zboží.

Zboží zašlete nepoškozené, nejlépe v původním obalu

 • Velmi nám usnadníte práci, když zboží zašlete zpět nejlépe tak, jak jste jej obdrželi. Za to Vám předem děkujeme.

Kam balíček poslat

 • Balíček pošlete doporučeně poštou na naši adresu: KRÁSNÁ MAMKA, Komenského 916, 252 62 Horoměřice.
 • Pro menší zásilky českou poštou doporučujeme službu “Doporučené psaní”.
 • Můžete také využít Zásilkovnu – odneste balíček na pobočku a uveďte naše číslo: 981 695 67
 • Využít můžete i jinou službu, vždy však sledovanou pro případ ztráty zásilky.

Poštovné zpět je ZDARMA

 • Vrácení přes Zásilkovnu máte zcela ZDARMA
 • Vrácení zboží jinou službou hradíte Vy.
 • Po vrácení celé objednávky totiž obdržíte celou částku, kterou jste platili včetně poštovného.
 • Při výměně Vám bude nové zboží zasláno zdarma

Peníze vrátíme zpět stejnou cestou, jakou jste zaplatili, jakmile k nám zboží dorazí

 • Jakmile k nám zboží dorazí, vše zkontrolujeme a peníze zašleme co nejdříve zpět. Máme na to 14 dní, ale nebudeme Vás zbytečně zdržovat.

Pokud je cokoliv v nepořádku, dejte nám prosím vědět.

Podrobnosti najdete v Obchodních podmínkách.

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Obč.z.a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a vztahuje se na spotřební zboží, u něhož jsou v Záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním protokolem před objednáním zboží. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním protokolem.

1)       Délka záruky

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Zákonná záruční doba je 24 měsíců.

Reklamaci zboží uplatněnou po uplynutí výše uvedené záruční doby Prodávající nebude akceptovat.

V rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí Občanským zákoníkem č.40/1964 Sb. §619-627 s přihlédnutím k tomuto reklamačnímu řádu. U prodloužené lhůty se reklamace řídí výhradně tímto řádem.

2)       Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží nákupní doklad. Žádáme kupujícího o kontrolu zásilky za přítomnosti dopravce a v případě zjištění poškození zásilky o reklamaci přímo u dopravce. Dopravce následně sepíše s adresátem protokol o shledané závadě a zásilka bude doručena zpět odesílateli. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na adresu prodejce. Balík by měl být označen viditelně „REKLAMACE“ a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel. číslo.). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží. Kupující doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, též doloží doklad o reklamaci. Na nabývacím dokladu (nákupní nebo reklamační doklad) musí být stejné číslo objednávky.

3)       Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá:

 • neopatrným, nevhodným či násilným mechanickým zacházením
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají podmínkám výrobce
 • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami výrobce nebo všeobecnými zásadami
 • zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí

Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 01.01.2019. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Vypracováno v souladu s občanským zák. č.40/1964 Sb.